Skip to main content

Son Derece Deneyimli
Ve Yetenekli Bir Ekip.

İhtiyaçlarınızı tek bir çatı altında ele almak ve en iyi sonucu
verecek tedavileri bulmak için birlikte çalışıyoruz.
Mehmet İşlek
Doktor (Başhekim)

Mehmet İşlek

Dr. Mehmet İşlek, bugün Antalya’da çalışan muhtemelen en deneyimli ve yenilikçi diş hekimidir. 1957 yılında Antalya’da doğdu.

Dr. Mehmet İşlek, bugün Antalya'da çalışan muhtemelen en deneyimli ve yenilikçi diş hekimidir. 1957 yılında Antalya'da doğdu. 1982 yılında Dicle Üniversitesi'nden mezun oldu ve 1982-1984 yılları arasında özel muayenehane diş hekimliği yaptı. 1986 yılında Antalya'da kendi özel kliniğini açtı ve 2011 yılından günümüze 'Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin sahibi ve işletmecisidir. Dr. Mehmet İşlek, meslek hayatı boyunca birçok kongre ve seminere katılmıştır. Özellikle ileri cerrahi teknikler, implantasyon cerrahisi, estetik diş hekimliği ve protezler üzerine yoğunlaşmıştır.
Meslek hayatı boyunca edindiği başarıları ve tecrübeleri anlatan televizyon programlarında yer aldı, bilgi ve tecrübelerini ‘Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde çalışan diğer diş hekimleri ile paylaşmaktadır. Antalya'da volümetrik tomografi cihazlarını ilk edinen ve aktif olarak kullanan Dr. Mehmet İşlek aynı zamanda bilgisayar destekli implant teknolojisini ilk kullanan diş cerrahlarından biridir. Diş hekimliğinde teknolojideki son gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir diş hekimi olarak tanınmaktadır.
MEHMET İŞLEK birçok ödüle sahiptir ve en son başarılarından biri de uluslararası Mükemmellik Ödülü ve IAE British Dental Awards – AVRUPA'NIN DİŞ HEKİMLİĞİNDE EN İYİ YILDIZI MEHMET İSLEK – 5 EYLÜL 2020.
svg+xml;charset=utf
Doktor (Ağız ve Çene Cerrahı)

Halis Ali Çolpak

Dr. Halis Ali ÇOLPAK Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanıdır. 2006-2011 yılları arasında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Dr. Halis Ali ÇOLPAK Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanıdır. 2006-2011 yılları arasında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuş ve ihtisasını Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bölümünde tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimini 2016 yılı sonunda “Diş İmplantları ve Kök Hücreler” konulu tezini sunarak tamamladı. 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Maryland Üniversitesi (Baltimore / ABD) Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Çene, Yüz Travmaları ve Tümörler için 3 ay süreyle “Prof. Dr. John F. Caccemese” danışmanlığında çalıştı. O zamandan beri çeşitli üniversitelerde Diş Hekimliği Fakültesi'nde Yardımcı Doçent olarak çalıştı. Aynı zamanda “International Association of Oral and Maxillofacial Surgery (IAOMS), British Association of Oral and Maxillofacial Surgery (BAOMS) ve International Team of Implant (ITI)” gibi alanında önemli uluslararası derneklerin üyesidir.
Aşağıdaki gibi birçok uluslararası dergi, makale ve araştırma yayınlayarak diş hekimlerinin ilgi alanlarını takip etmektedir:

- “Kök Hücrelerin Dental İmplant Sistemleri ile Etkileşimleri” konulu araştırma projeleri
- Kök Hücrelerin Çene Sinir Yaralanmalarına Etkisi ve - Diş Pulpasından Elde Edilen Kök Hücrelerin Çene Eklemi Hastalıklarına Etkileri
- Sinüs lifting uygulamaları
- Çene travmasına bağlı kırıklar
- Ortognatik cerrahi ve çene-yüz şekil bozuklukları

svg+xml;charset=utf
Doçent Doktor (Endodonti Uzmanı)

Evren Ok

Diş Hekimi Evren Ok, 2000-2005 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde diş hekimliği eğitimi aldı.

Diş Hekimi Evren OkDoç. Prof. Dr. Evren Ok 2000-2005 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde diş hekimliği eğitimi aldı. 2007-2011 yılları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamış, 2011-2016 yılları arasında Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmıştır.
svg+xml;charset=utf
Uzman Diş Hekimi (Restoratif Tedavi Uzmanı)

Ahmet Gültekin

Ahmet Gültekin 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Ahmet Gültekin 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur. 2017-2018 yılında İstanbul’da özel bir hastanede çalışmıştır. 2018-2022 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlığı süresince estetik dolgu, bonding, inlay-onlay, tam seramik ve zirkonyum protetik restorasyonlar, diş beyazlatma ve kanal tedavisi alanında çok sayıda vaka yapmıştır.
svg+xml;charset=utf
Uzman Diş Hekimi (Çene Cerrahisi Uzmanı)

Arif Sermed Erdem

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanıdır. 2010- 2015 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanıdır. 2010- 2015 yılları arasında Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olmuştur ve 2021 yılında Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamıştır.
Uzmanlık eğitimi boyunca birçok uluslararası kongrede poster ve sözlü sunum yapmıştır.
2021 yılında TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 29.ULUSLARARASI BİLİMSEL
KONGRESİnde (TAOMS 21) selektif seratonin geri alım inhibitörünün (SSRI) kemik iyileşmesi üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi: Rat Çalışması isimli vaka sunumunu gerçekleştirmiştir.
2019 yılında “13th International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society,
Turkey”(ACBID 19) de Management of Thalassemia-Induced Facial Deformity with Bimaxillary
Segmental Osteotomies Combined with Dermal Filler: Report of A Case. İsimli sözlü sunumu gerçekleştirmiştir.
2018 yılında TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 26.ULUSLARARASI BİLİMSEL
KONGRESİnde (TAOMS 18) Çenelerde Görülen Büyük Boyutlu Periferal Dev Hücreli
Granüloma Tedavisinde Cerrahi Rezeksiyonu Takiben Bukkal Mukozal Flep ile
Rekonstrüksiyon: Bir Olgu Sunumu isimli poster sunumu gerçekleştirmiştir.
İleri implant cerrahisi, ortognatik cerrrahi, çene patolojileri (kist, tümör cerrahisi), botox gibi
maxillofasiyal cerrahiyi ilgilendiren birçok alanda eğitim almış ve klinik pratiğinde
uygulamaktadır.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Mustafa Solmazgül

Mustafa Solmazgül 2013 yılında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Mustafa Solmazgül 2013 yılında Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2015-2022 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda ‘’ Effect of Different Cements Shade On All Ceramic Restoration (Ph.d.Thesis) ‘’ isimli tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık sürecinde dental implant, protez, seramik, restorasyonlar, diş eti kontürleme ve güşül tasarım konularında çok sayıda çalışma yapmıştır. Ulusal ve uluslarası dergilerde yayınlanmış 2 adet makalesi bulunmaktadır. 2022 yılı itibari ile Attelia Ağız ve Diş Sağlığı ekibinde çalışmaktadır.
svg+xml;charset=utf
Uzman Diş Hekimi (Protez Uzmanı)

İpek Açıkbaş

2017 yılında Başkent üniversitesi diş hekimliği fakültesinden mezun olmuştur. 2019’a kadar özel bir poliklinikte çalışmıştır.

2017 yılında Başkent üniversitesi diş hekimliği fakültesinden mezun olmuştur. 2019’a kadar özel bir poliklinikte çalışmıştır. 2019-2022 yılları arasında Selçuk Üniversitesi’nde Protetik Diş Tedavisi bölümünde uzmanlık eğitimi almıştır. International Team for Implantology, International Association for Dental Research, Turk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği gibi birçok ulusal ve uluslararası derneğe üyedir. Zirkonyum, e-max gibi dental estetik seramikler, implantüstü protezler, gülüş tasarımı, temporomandibular eklem rahatsızlıkları konularındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir.
svg+xml;charset=utf
Doktor (Anestezi Uzmanı)

Müge Kılıç

Müge Kılıç 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 2017 yılında da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından uzmanlığını almıştır.

Müge Kılıç 2012 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuş, 2017 yılında da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalından uzmanlığını almıştır.
svg+xml;charset=utf
Uzman Diş Hekimi (Protez Uzmanı)

Serkan Çınar

Serkan ÇINAR 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Serkan ÇINAR 2009 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından özel bir diş kliniğinde Ağız ve Diş Sağlığı ve Restoratif Diş Hekimliği bölümünde çalıştı. 2016-2019 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sabit ve Hareketli Protez Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlığı süresince dental implant protez, seramik restorasyon, Zirkonyum ve E-max Kron tasarımı konusunda çok sayıda çalışma yaptı. Genel diş hekimliğinin tüm yönlerine sahip olan Serkan, hastalarının rahatı ve esenliği ile en yüksek standartta bakımı birinci önceliği olarak görmektedir. Protez eğitiminin sağladığı tüm becerileri kullanarak karmaşık vakalar için tedavi çözümleri sunmaktan özellikle hoşlanıyor.
svg+xml;charset=utf
Uzman Diş Hekimi (Protez Uzmanı)

Kübra T.Kahraman

Kübra T. Kahraman, 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur.

Kübra T. Kahraman, 2015 yılında Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2017-2020 yılları arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde uzmanlık eğitimini Protez Diş Hekimliği Anabilim Dalı’nda tamamladı. Uzmanlık eğitimi süresince gülüş tasarımı, Zirkonyum ve E-max kronlar, seramik restorasyonlar, dental implant protezler konusunda çok sayıda çalışma yapmıştır. Diş hekimliğindeki son gelişmeleri katıldığı ulusal-uluslararası sempozyumlarla takip eden Kübra T. Kahraman 2021 yılında ‘ Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ ekibimize katıldı.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Ali Burak Kaçmaz

2020 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nden mezun oldum.

2020 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü'nden mezun oldum. Kanal tedavisi, diş eti tedavileri, micro cerrahi işlemler gibi diş hekimliğinin çeşitli alanlarında çalıştıktan sonra, Estetik Diş Hekimliği alanına yöneldim. Gülüş tasarımı ile ilgili bir çok kursa gittim, sempozyuma katıldım ve vaka çalışmaları yaptım. Kompozit, zirkonyum ve E-max gibi çeşitli materyaller ile gülüş tasarımı yaptım. Anterior kırık dişler, diestema(aralıklı diş) kapatma, full kron kaplamalar, kompozit laminalar, diş beyazlatma tedavileri, hareketli protezler ve implantüstü protezlerde kendimi geliştirmeye devam etmekteyim.
svg+xml;charset=utf
Uzman Diş Hekimi (Diş Eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı)

Özge Uysal

Özge Uysal'ın Periodontoloji uzmanlığı bulunmaktadır. 2015 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Özge Uysal'ın Periodontoloji uzmanlığı bulunmaktadır. 2015 yılında Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2015 yılında Erasmus programı ile Faculte de Chirurgie Dentaire de Strasbourg'da eğitim almıştır. 2017-2020 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlığı süresince dental implantlar, Kemik Büyütmeler, Sinüs Kaldırma Uygulamaları, Gingivektomi, Frenektomi Dudak Repozisyonu konularında çok sayıda çalışma ve operasyon gerçekleştirdi. Şu anda International Award of Excellence IAE & British Dental Awards – EN İYİ İMPLANTOLOJİST TEAM adayıdır.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Ayşe Kuş Kaçmaz

Ayşe Kuş, 2020 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden kozmetik diş hekimi ve Diş Hijyenisti olarak mezun olmuştur.

Ayşe Kuş, 2020 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden kozmetik diş hekimi ve Diş Hijyenisti olarak mezun olmuştur. Nitelikleri, birkaç yıllık tecrübesiyle birleştiğinde, ona çok yönlü bir dizi becerinin yanı sıra her türlü gülümsemeye özen göstermek için gereken bilgi ve içgörü kazandırdı. Estetik gülüş tasarımı odaklı çalışmalara önem vererek profesyonel hayatını ilerletmektedir. Bu doğrultuda aşağıdaki gibi çalışmalar yaptı:
-Anterior mikrodonti vakalarında kompozit restorasyon ile estetiğin yakalanması
-Diestema kapatma
-Full Zirkonyum kaplama ile fonksiyon ve estetiğin sağlanması
-diş beyazlatma tedavileri
-Nonvaziv olarak estetik sağlanması ve bunların dışında posterior dişlerde kompozit restorasyonlar
-Protez tedavileri ile hastalarımıza kaybedilen fonksiyonu geri kazandırmak.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Buse Yadigaroğlu Erdal

Buse YADİGAROĞLU, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2020 yılında mezun olmuştur.

Buse YADİGAROĞLU, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2020 yılında mezun olmuştur. Dr. Buse YADİGAROĞLU, 2020 yılında ‘Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ ekibine katıldı. Buse YADİGAROĞLU ağırlıklı olarak Anterior estetik restorasyonlar, implant protezler üzerine odaklanmış olup, çeşitli yerel ve uluslararası kurs, seminer ve sempozyumlarda yer almıştır. Ön estetik restorasyonlar, implant protezler, laminat kaplamalar, zirkonyum ve e-max kuronları diş hekimliğinin en yeni teknolojisi ile en son eğitimi almıştır. Özellikle, IAE'den "TÜRKİYE'nin en iyi estetik diş hekimi" unvanına sahip olan Yrd.Doç.Dr. Tevfik Yavuz tarafından eğitilmiştir.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

İbrahim Erdal

İbrahim ERDAL, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2020 yılında mezun olmuştur. İbrahim ERDAL, 2020 yılında 'Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi' ekibine katıldı.

İbrahim ERDAL, Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2020 yılında mezun olmuştur. İbrahim ERDAL, 2020 yılında 'Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi' ekibine katıldı. İbrahim ERDAL, basit bir bakım programından tam ağız rehabilitasyonuna kadar çok çeşitli tedavileri başarıyla gerçekleştirmesi için kendisine zengin bir bilgi birikimi ve güven kazandırmak için birçok kursa katılmıştır: Anterior estetik restorasyonlar, implant protezler ve çeşitli yerel ve uluslararası kurslar, seminer ve sempozyumlarda yer almıştır. Ön estetik restorasyonlar, implant protezler, laminat kaplamalar, zirkonyum ve e-max kuronlar ve dijital diş hekimliği konularında en son eğitimleri almıştır. Özellikle Başhekimimiz Dr. Mehmet İŞLEK tarafından yönlendirildi ve izlendi.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Şahinder Önder Fişenk

Diş Hekimi Şahinder Önder, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Diş Hekimi Şahinder Önder, 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2014 yılına kadar 16 yıl kendi kliniğinde çalıştıktan sonra iki yıl özel bir ağız ve diş sağlığı polikliniğinde iş hayatına devam etti. Dr.Şahinder Önder, Ağustos 2016'da 'Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi' ekibine katıldı. 2006-2010 yılları arasında iki dönem Antalya Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, halen TDB delegesi olduğu TDB Antalya Diş Hekimleri Odası'nın çeşitli komitelerinde görev almış ve Yönetim Kurulu Üyesidir. TDB Yüksek Disiplin Kurulu üyesidir. Şahinder Önder, ağırlıklı olarak implant cerrahisi üzerine yoğunlaşmış olup, çeşitli yerel ve uluslararası kurs, seminer ve sempozyumlarda yer almıştır. Son yıllarda giderek artan bir trend olan pembe (diş eti) ve beyaz (diş) estetiğine de ağırlık vermektedir.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Furkan Ölmez

2022 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi’nden mezun olmuştur.

2022 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi Diş hekimliği fakültesi’nden mezun olmuştur. Furkan ÖLMEZ 2022 yılında Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekibine katılmıştır. Dt. Furkan çoğunlukla implant üstü protezler ve full ağız monolitik zirkonyum restorasyonlar üzerine çalışmaktadır. Anterior estetik kompozit restorasyonlar, Estetik dijital gülüş tasarımı ve dijital ölçü teknikleri üzerine çalışmalar yapmaktadır.
IAE tarafından verilmiş ”TÜRKİYE’nin en iyi estetik diş hekimi” unvanına sahip olan Yrd. Doç. Dr. Tevfik Yavuz ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Can Bayraktar

2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

2017 yılında Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2019-2023 tarihleri arasında selçuk Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda ‘’ The Effect Of Different Sintering And Sandblasting Procedures On The Flexural Strength Of High Translucent Monolithic Zirconia (Ph.d.Thesis) ‘’ isimli tez çalışmasıyla doktora eğitimini tamamlamıştır. Uzmanlık sürecinde dental implant üzeri restorasyonlar ,tam ve hareketli protezler, seramik restorasyonlar, diş eti kontürleme ve gülüş tasarımı konularında çok sayıda çalışma yapmıştır. Ulusal ve uluslarası dergilerde yayınlanmış 1 adet makalesi bulunmaktadır.2023 yılı itibari ile Attelia Ağız ve Diş Sağlığı ekibinde çalışmaktadır.
svg+xml;charset=utf
Uzman Diş Hekimi (Protez Uzmanı)

Derya Parpar

Derya Parpar, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Derya Parpar, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2010-2015 yılları arasında Isparta Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sabit ve Hareketli Protez Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Uzmanlığı süresince dental implant protez, seramik restorasyon, diş eti kontürleme ve gülüş tasarımı konularında çok sayıda çalışma yaptı.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Ömer Sarıkaya

Ömer Sarıkaya 2015 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Ömer Sarıkaya 2015 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. Ömer Sarıkaya 2015-2019 yılları arasında özel klinikte çalışmıştır. Dt.Ömer Sarıkaya implant, diş eti estetiği, diş oklüzyonu, diş kaplama ve kron restorasyonu ve Cad-Cam tasarım teknolojisinden sonra ağırlıklı olarak estetik tasarım üzerine odaklanmıştır. Haziran 2019'da Ömer, kozmetik diş hekimliği alanında uzmanlaştığı Attelia Diş Merkezi ekibine katıldı.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Umut Ayraler

Diş Hekimi Umut Ayraler, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Diş Hekimi Umut Ayraler, 2011 yılında Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olmuştur. Umut Ayraler 2011-2021 yılları arasında özel bir klinikte çalıştıktan sonra 2021 Ekim ayında 'Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi' ekibimize katıldı.

Umut Ayraler, ağırlıklı olarak gülüş tasarımı üzerine yoğunlaşmış olup, çeşitli yerel ve uluslararası kurs, seminer ve sempozyumlara katılmıştır.

Diş hekimliğinde teknolojideki son gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir diş hekimi olan Umut Ayraler son yıllarda giderek artan bir trend olan kozmetik diş hekimliğinde 'herkesin iyi bir gülüşe sahip olması gerektiğine inanan' mottosu ile çalışmalarına devam ediyor.

svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Esma Betül Yılmaz

Doktor Esma Betül Yılmaz Ağız Diş Çene Cerrahisi doktorudur. 2010-2015 yılları arasında Gazi üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimini tamamlamıştır.

Doktor Esma Betül Yılmaz Ağız Diş Çene Cerrahisi doktorudur. 2010-2015 yılları arasında Gazi üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitimini tamamlamış olup, ihtisasını yine Gazi üniversitesi Ağız Diş Çene Cerrahisi bölümünde tamamlamıştır. Doktora eğitimini ‘’D Tipi Kişiliğin Temporomandibular Bozukluğa Etkilerinin Araştırılması’’ konulu tezini sunarak tamamlamıştır. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği (TAOMS) ve İnternational Team of İmplant(ITI) gibi alanında önemli uluslararası derneklerin üyesidir. İleri implant cerrahileri, kist tümör operasyonları, yumuşak ve sert doku ogmentasyonları, botoks, eklem patolojileri ve tedavileri gibi maksillofasiyal cerrahiyi ilgilendiren birçok alanda eğitim almış ve klinik pratiğinde uygulamaktadır.
Multiple kalsifiye hiperplastik dental foliküller
Temporomandibular bozuklukda stres
Kişilik tiplerinin temporomandibular bozukluk oluşumuna etkisi konularında yayınları bulunmaktadır.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Özer İlhan

Özer İlhan, Adnan Menderes Üniversitesi Estetik Diş Hekimi olarak mezun oldu.

Özer İlhan, Adnan Menderes Üniversitesi Estetik Diş Hekimi olarak mezun oldu. Eğitim hayatı boyunca ve sonrasında katıldığı uluslararası kongre, sempozyum ve eğitimlerle kendini daima daha iyiye taşımayı hedeflemiştir. Bugün deneyimli doktor ve eğitmenlerle çalışarak güncel protetik tedavilere odaklanmış olup, Estetik Gülüş Tasarımı, Zirkonyum Kaplama, E-max kron, Lamina ve Diş Beyazlatma tedavileri ile çalışmalarına devam etmektedir. 2022 yılında Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde çalışmaya başladı.
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Zehra Satıcı

Zehra Satıcı, 2015 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur.

Zehra Satıcı, 2015 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur.
2015-2021 özel hastane ve poliklinikte çalışmıştır. 2021 Yılında Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekibimize katılmıştır. E-max ve zirkonyum kronlar, estetik uygulamalar, gülüş tasarımı konusunda birçok seminer ve kurslara dahil olup ,pratikte de bu konulara ağırlık vermiştir.
Uzmanlık alanları:
-full seramik restorasyonlar
-pembe ve beyaz estetik
-oklüzyon teknikleri
-dijital gülüş tasarımı
-direkt kompozit restorasyonlar
svg+xml;charset=utf
Diş Hekimi

Gülçin Karaman

2020 yılında İnönü üniversitesi diş hekimliği fakültesinden mezun oldu.2022 yılında özel bir diş kliniginde çalışmaya başladı.

2020 yılında İnönü üniversitesi diş hekimliği fakültesinden mezun oldu.2022 yılında özel bir diş kliniginde çalışmaya başladı. 2023 yılında attelia ağız ve diş sağlığı ekibine katıldı. Meslek hayati boyunca estetik restorasyonlar, kanal tedavisi, bruksizm tedavileri üzerinde yoğunlaştı ve katıldığı kurs ve seminerlerle kendini geliştirdi. Halen de güncel tedavi yaklaşımlarını ve son gelişmeleri takip ederek kendini geliştirmeye devam etmektedir.