Skip to main content
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik yaklaşımını, iş yapış şeklimizin merkezine yerleştirerek, yeni nesillere yaşanabilir ve mutlu bir dünya bırakmak için çalışıyoruz.

svg+xml;charset=utf

Personelin çevre, enerji, doğal kaynaklar, hava emisyonu, mali, ekonomik vb. konularda eğitim alması sağlanmakta ve bunlar şirket politikası olarak belirlenmiştir.

Bu sayede daha temiz, refah ve kalıcı bir gelecek ve daha bilinçli bir toplum için katkıda bulunmaktayız.

Gerçekleştirdiğimiz projelerimizden bazılar ise:

  • Çevre Ve Atık Yönetimi konusunda personele eğitimlerin sağlanması.
  • Kağıt, Cam, Plastik, Pil ve Tıbbi Atıkların ayrı kutularda saklanması.
  • Atıkların Geri Dönüşüm için ilgili kurumlara gönderilmesi.
  • Satın Alma şartnamelerinde Enerji Sertifikası maddesinin yer alması. Ürünlerin incelenerek tasarruflu ve çevre dostu olanların tercih edilmesi.
  • Hasta transfer araçlarının nispeten düşük yakıt tüketim ve emisyonlu olanlarının tercih edilmesi.
  • Personeli tasarrufa teşviki edici eğitimlerin sağlanması.
  • Ekonomik, Siyasi, Global, Felaket vb. risklere karşı tedbir alınması.