Skip to main content

Kalite Yönetim Sistemi Organizasyon Şeması

Komiteler

Hasta Güvenliği Komitesi
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi

Ekipler

İlaç Yönetim Ekibi
Bina Turu Ekibi
Mavi Kod Yönetim Ekibi
Beyaz Kod Yönetim Ekibi
Kırmızı Kod Yönetim Ekibi
Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi
Hasta / Hasta Yakınları Görüş-Öneri-Şikayet ve Memnuniyet Değerlendirme Ekibi
Çalışan Görüş-Öneri-Şikayet ve Memnuniyet Değerlendirme Ekibi

SKS ADSH

Hasta bakım kalitesinin optimal düzeyde geliştirilmesi, güvenli bir hasta bakımının yaratılması, hasta ve çalışanlara yönelik risklerin en aza indirilmesi, kalite iyileştirme ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla hasta ve organizasyonel yapı odaklı kalite sistemine yönelik başarı hedefleri oluşturmak ve bununla birlikte optimum kalite düzeyini sağlamak hedefindeyiz.

SKS Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Hedefleri

Hasta Güvenliği
Hakkaniyet
Hasta Odaklılık
Uygunluk
Zamanlılık
Süreklilik
Etkililik
Etkinlik
Verimlilik
Sağlıklı Çalışma Yaşamı

Anlaşmalı Kurumlar

 • Rich Hospital Hastanesi
 • Memorial Hastanesi
 • Medstar Antalya Hastanesi

Güvenlik Raporlama Sistemi

Türkiye Hasta Güvenliği Bildirim Sistemi; sağlık tesislerinin ve profesyonellerinin tıbbi süreçlerde karşılaştıkları hataların bildirilmesi için geliştirilmiş bir platformdur. HGBS ile sağlık kurumlarında hasta güvenliğine yönelik ülkemizde yaygın olarak gerçekleşen istenmeyen olayların tespit edilmesi hedeflenmektedir.

Bildirimler bireysel ve kurumsal olarak yapılabilmektedir.

Dünya çapında hata bildirimlerinde yaklaşım, kimin yaptığına değil, hataya odaklanmak olsa da çoğu ülke, olay bildiriminde yeterli kimliksizleştirme (anonimleştirme) şartlarını sağlayamadığı için ulusal bir güvenlik raporlama sistemi oluşturma konusunda çeşitli engeller ile karşılaşmaktadır.

Türkiye Hasta Güvenliği Bildirim Sistemi, bu gerekliliği sağlamak adına herhangi bir manuel veri girişine imkân tanımamakta, hata bildirimi için Hata Sınıflandırma Sistemleri (HSS™) standardını kullanmaktadır. Ayrıca bildirim sırasında Ip adresi, lokasyon bilgisi, kişi adı vb. hiçbir kişisel bilgi veri tabanına kaydedilmemektedir.

Yapılan bildirimler, Türkiye Hasta Güvenliği Bildirim Sistemi’nin raporlama yetenekleri sayesinde anında raporlanabilmektedir. Bildirimlere ilişkin raporlar, ülkemizde sağlık kurumlarında hasta güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapılmasına katkı sağlamakta, aynı zamanda Sağlıkta Kalite Standartları’nın geliştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Sisteme yapacağınız bildirimler, birlikte daha iyiye ulaşmamız için son derece önemlidir.

Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi ve Hata Sınıflandırma Sistemi’ne ilişkin daha detaylı bilgi için Bilgi Merkezi bölümündeki dokümanlara göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bildirimlerinizi bildirim formu alanından yapabilirsiniz.

Sağlıkta Kalite Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi

Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi; sağlık kurumlarında çalışan personelin, maruz kaldığı istenmeyen olayların, ramak kala olayların ve maruziyete sebep olan hataların bildirilmesi için geliştirilmiş bir platformdur. ÇGBS ile sağlıkta çalışan güvenliğine yönelik ülkemizde yaygın olarak gerçekleşen istenmeyen olayların ve bu olayların sebeplerinin tespit edilmesi hedeflenmektedir.

Bildirimler bireysel ve kurumsal olarak yapılabilmektedir.

Dünya çapında hata bildirimlerinde yaklaşım, kimin yaptığına değil, hataya odaklanmak olsa da çoğu ülke, olay bildiriminde yeterli kimliksizleştirme (anonimleştirme) şartlarını sağlayamadığı için ulusal bir güvenlik raporlama sistemi oluşturma konusunda çeşitli engeller ile karşılaşmaktadır.

Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi, bu gerekliliği sağlamak adına herhangi bir manuel veri girişine imkân tanımamakta, hata bildirimi için Hata Sınıflandırma Sistemleri (HSS™) standardını kullanmaktadır. Ayrıca bildirim sırasında Ip adresi, lokasyon bilgisi, kişi adı vb. hiçbir kişisel bilgi veri tabanına kaydedilmemektedir.

Yapılan bildirimler, Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi’nin raporlama yetenekleri sayesinde anında raporlanabilmektedir. Bildirimlere ilişkin raporlar, ülkemizde sağlık kurumlarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili iyileştirmeler yapılmasına katkı sağlamakta aynı zamanda Sağlıkta Kalite Standartları’nın geliştirilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Çalışanlarımızın yapacakları bu bildirimler, birlikte daha iyiye ulaşmamız için son derece önemlidir.

Türkiye Sağlıkta Çalışan Güvenliği Bildirim Sistemi ve Hata Sınıflandırma Sistemi’ne ilişkin daha detaylı bilgi için Bilgi Merkezi bölümündeki dokümanlara göz atmanızı tavsiye ederiz.

Bildirimlerinizi bildirim formu alanından yapabilirsiniz.

Kalite Politikamız

Hasta memnuniyetini ön planda tutarak Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti veren Özel Attelia Ağız ve Diş Sağlığı merkezinin kalite politikasıdır.

Hasta  memnuniyetini ön planda tutmayı aşağıdaki şartları yerine getirerek sağlamaktayız:

 • Kalite Hedeflerinin Oluşturulması , Bu Hedeflere Yönelik Eylem Planları Oluşturularak Hedeflerin Yılda Bir  Gözden Geçirilmesini Sağlamak.
 • Kurumsal Amaçlarımız Doğrultusunda Gerçekleştirdiğimiz Stratejik Hedeflerimize Uygun Haraket Etmek.
 • Sağlıkta Kalite Standartlarını Yerine Getirmek, ve Sürekliliğini Sağlamak.
 • Kalite Yönetim Sisteminin Etkin Sürdürülebilmesi İçin  Sürekli İyileştirmeyi Hedef Almak.  Düzeltici Önleyici Faaliyetler İle Etkinliği Sürdürmek.
 • Hasta  istek ve beklentilerini tam olarak anlayabilmek, en iyi şekilde tespit ederek hizmet kalitesi, iş süreçlerinin düzgün olarak yerine getirilmesi konusunda hassas olmak, onaylamak ve benimsemek,
 • Proseslerimizi teknolojik yeniliklere göre geliştirmek,
 • Yapılan çalışmalarda sürekli iyileştirmek,
 • SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) gerekliliklerine uymak
 • Çalışanlarımızın Kalite Politikamızı ve hedeflerimizi anlamasını sağlayacak ve sürdürülmesi aşamasında çalışanlarımızın görev ve sorumluluklarının bilinciyle sisteme katılmalarını Attelia Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz içinde iletişimi sağlamak .
 • Yönetimin gözden geçirme toplantılarında, planlanan şekilde kalite politikasını gözden geçirmek Sağlıkta Kalite Standartlarının gerektirdiği disiplinleri uygulayarak  , proseslerimiz üzerindeki kontrolümüzü göstermek ve organizasyon içinde ve Hastalarımıza  karşı güven inşa etmek ve kalite gerekliliklerinin Kliniğimiz  tarafından yerine getirildiğini göstermeyi taahhüt ederiz.

Temel İlke ve Değerler

• İnsana ve emeğe saygı
• Dürüstlük
• Güvenilirlik
• Takım ruhu
• Etkinlik ve etkililik,
• Verimlilik
• Sürekli Gelişme

Hekim ve Sağlık Çalışanın Hakkı

Sağlık hizmetinin sunumu bir ekip işidir. Geleneksel sağlık hizmeti sunumunda etkin olan hekimdi. Çağdaş hizmet anlayışında ise, tek başına yeterli olmamasından dolayı sağlığı ilgilendiren değişik konularda eğitim almış kişilerle birlikte bu hizmetlerin verilmesi gerekliliği benimsenmiştir. Bu ekibin birer halkası olan her bir sağlık çalışanı hastalar gibi aşağıda sıralayacağımız bazı haklara sahiptirler. Bu haklar aşağıdaki sıralanmaktadır .

1. Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Nitelikli Bir Eğitim Görme ve Kendini Yenileme Hakkı Tıp biliminin hızlı gelişmesi, hizmet alanının hayati önem taşıması ve yüksek risk içermesi nedeniyle etkin, kaliteli ve sürekli kendini yenileyen bir eğitim anlayışı ile eğitilmelidirler. Ayrıca eğitimlerini tamamladıktan sonra da güncel gelişmeleri takip edip, hizmet içi eğitimlerle, konferanslar ve seminerlerle bilgilerin tazelenip geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu onların en temel haklarından birisidir.

2. Hekimlerin Çağdaş Bilimsel Tıp Olanaklarını Uygulama Hakkı Artık hekimlik mesleği de gelişen teknoloji ile paralel olarak iletişim ve bilgisayar teknolojisine ihtiyaç duymaktadır. Tıp eğitiminde yüksek teknolojinin tıptaki uygulama alanları ile tanışan bir hekimin iş yaşamında tanı ve tedavide söz konusu gelişmeleri yaşamayı istemesi hakkıdır.
Burada amaç her toplumun ve ülkenin kendi imkanları doğrultusunda basamaklı sağlık hizmeti kurarak ve sevk işlemini işleterek güncel gelişmelere uygun hizmeti sunabilmektir.

3. Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Mesleğini Uygularken Etik İlkelere Bağlı Olma Hakkı
Gerek hekimlik mesleğinin gerekse diğer sağlık personelinin görevlerini yerine getirirken mesleklerinin gerektirdiği duyarlılık ve ciddiyetle, etik ilkelere bağlı kalarak hizmet sunmakla yükümlüdürler. Mesleklerini icra ederken birçok etik ikilemlerle karşılaşmaktadırlar. Bunlar politik, kültürel, toplumsal ve ekonomik değerler olabilir. O nedenle mesleklerinin gerektirdiği sorumluluk bilinci ile hiçbir şeyden etkilenmeden, etik kurallara bağlı kalarak hizmet sunma hakları vardır.

4. Hekimlerin Ve Sağlık Çalışanlarının Baskı Altında Olmadan Mesleklerini Uygulama Hakkı Meslek icra edilirken oluşabilecek her türlü baskı girişim ya da özgürlük sınırlaması mesleğin doğasıyla çelişmektedir. Oysa gerek hekimler/sağlık çalışanları mesleğe başlamadan önce tüm insanlara ayırt etmeden eşit şekilde hizmet edeceğine dair yemin ederek başlar. Bu nedenle yapılacak politik, sosyal ve fiziksel baskılar asla kabul edilemez. Mesleki sorumlulukları çerçevesinde hiçbir şeyden etkilenmeden baskı altında bırakılmadan hizmet vermeye hakları vardır.

5. Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Kendi Değerlerine Ters Düşen Durumlardan Kaçınma Hakkı Sağlık hizmetleri belirli ilke ve prensipler çerçevesinde sunulan hizmetlerdir. Hasta- hekim/sağlık çalışanı ilişkisi belirli değerlere saygı duyulması ilkesinde şekillenir. Bir sağlık çalışanından kendi değerlerine ters düşen bir hizmet talep edilemez. Sağlık çalışanı görevi açısından olumsuzluk yaratmayacak şekilde kendi değerlerini savunabilir.

6. Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Kendi ve Ailelerinin Sağlığını Koruma Hakkı Sağlık hizmetleri yapısı itibarı ile çok fazla risk barındırmaktadır. Sağlık çalışanları görevlerini yerine getirirken birçok hastalığa ya da iş kazasına maruz kalmaktadır. Bunların kimisi ölümcül olabilmekte ya da sakatlıklara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle sağlık çalışanı bu risklerin en aza indirileceği koşullarda çalışmayı isteme hakkı mevcuttur.

7. Hekimlerin/Sağlık Çalışanlarının Yeterli Bir Gelir Düzeyi Talep Etme Hakkı Hekimlik meleğinin uzun ve meşakkatli oluşunun yanı sıra, sağlık hizmetlerinin barındırdığı riskleri göz önüne alacak olursak, hizmetlerinin karşılığı da adalet ve hakkaniyetle ödenmelidir.

8. Hekimlerin/Sağlık Çalışanının Yönetsel Süreçlere Katılma Hakkı Gerek bulundukları kurumlarda gerekse ülke ilgili yönetsel süreçlerde görev alma ya da sağlıkla ilgili mevzuatlarda görüş bildirme hakkına sahiptirler.

9. Tanıklıktan Çekilme Hakkı Hekimler meslek sırrı nedeniyle hasta ilgili öğrendiği bilgileri nedeniyle tanıklık etmekten kaçınabilir.(CMK.m.46) Hekimler bu sırları (bilgileri) izinsiz olarak açıkladığında meslek sırrını ifşa suçunu işlemiş olurlar. Eğer hekim bu hakkı kullanacaksa duruşmadan önce dilekçesini verir, durumu mahkemeye bildirir. Ancak ceza davalarında duruşmaya gitmek ve bu hakkı kullanacağını belirtmek zorundadır.

10. Acil Hizmetlerin Hızır Ambulans Sistemi İle Gerçekleştirilmesi Acil durumlarda hekim hastaya gitmezse taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunur. Teknolojide ve ulaşımdaki olanakların hızla gelişmesiyle birlikte acil ambulans/taşıma sistemleri oluşturulması, böyle durumlarda ilgili yerlere (evlere, işyerlerine vb.) ulaşabilmesi gereklidir. Böylece hekimler gereksiz yere hizmet verdiği kurumda ayrılmaz ve hizmetin devamı sağlanmış olur.

11. Hekimin Hastayı Reddetme Hakkı Kamuda ve diğer tüzel kuruluşlarda hekim hastayı reddetme hakkına sahip değildir. Özelde bile çalışsa hekim tek hekimse hastayı kabul etmek zorundadır. Deprem, savaş, sel gibi felaket durumlarında tüm hastalara bakmak zorundadır. Ancak hekimin resmi ya da insani görevini yerine getirmesi hariç olmak üzere mesleki ve kişisel sebeplerle hastaya bakmayabilir (Tıbbi Deontoloji Tüzüğü 18.m).

12. Hekimin Danışma/ Konsültasyon İsteme Hakkı Hekimlik mesleği artık tek başına karar verici durumundan “ karar veren bir ekibin üyesi” konumuna gelmiştir. Hekimin gereksinim duyduğu anda konsültasyon ya da danışma hakkı vardır.

13. İyileşme Garantisi Vermeme Hakkı Tedaviye gelen hasta ile hekim arasında bir sözleşme yapılmış olur. Bundan dolayı hekim başladığı tedaviyi sonuçlandırır, eksiklikleri tamamlar ve hastayı iyileşinceye kadar izler. Hekimin bu sözleşmede tamamen iyileşme garantisi verme zorunluluğu yoktur. (Diş, estetik cerrahisi ve ortopedi protezleri hariç ) Bilimsel gereklere uygun olarak tanıyı koyar ve gerekli tedaviyi uygular. Sonucun kesinlikle şifa ile sonuçlanmamasında dolayı tenkit edilemez (TDT 13. m).

14. Hastalara Yeterli Zaman Ayırma Hakkı
Hekimde hastasına gerekli özeni göstermesi, bilgi ve belgeleri iyi kaydetmesi, hastaya hastalığı ile ilgili bilgi vermesi beklenmektedir. Hekimin hastasına bunları verebilmesi için ayrıntılı zamana ihtiyacı vardır. Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 10. maddesine göre “ her servis normal polikliniğinde günde bir uzman 20 hastadan fazla hastaya bakamaz. Ancak fazla hasta başvurursa başka bir hekim görevlendirilir”. Bir hekimin hastasına en az 20 dakika ayırması genel bir kabuldür. Çünkü hekim hastasına yararlı olabilmek için ayrıntılı inceleme yapmak ister ve bu da onun en doğal hakkıdır.

15. Tedavi Yöntemini Seçme Hakkı
Hastalıkların tedavisinde birden fazla yöntem varsa hekim istediğini seçmekte özgürdür (TDT 6.m). Fakat en çok bilinen ve güvenilirliği kanıtlananı seçmelidir. Ayrıca hekimler tedavi için hastaya önerdikleri ilaç ve tavsiyelere uyulmasını isteme hakkına sahiptirler. Hekimin Yükümlülükleri Hekimler hastalarının sağlığına, kişiliğine, iç hukuk ve milletler arası hukuktan doğan haklarına saygı göstermekle yükümlüdür. Hekimlerden beklenen, tıp mesleğinin gerektirdiği bilgi ve tecrübeye sahip olmaları, mesleklerini uygularken yeterli dikkat ve özeni göstermeleri, hukuk ve etik kurallara uygun hareket etmeleridir . Hastasının sağlığını düzeltmek için büyük bir özveri ile çalışan hekimin, haksız suçlamalardan korunabilmesi için, hukuksal açıdan da kusursuz hareket etmesi, görev, yetki ve sorumluluklarını çok iyi bilmesi gerekir. Bu nedenle hekim/sağlık çalışanı, tıbbi girişimin hukuka uygunluğu için Aydınlatılmış Onam (Rıza) Alınması, yasaların suç saydığı tıbbi girişimlerin yapılmaması, Tıbbi girişim için uygun ve yeterli koşulların (ekip, ekipman, araç, gereç) olması, uygun ve geçerli bir tıbbi yöntemin seçilmesi, tıbbi girişim boyutunun onama uygun olması, tanı ve tedaviye yönelik tüm tıbbi girişimlerin kaydedilmesi, büyük cerrahi girişimler için onamın yazılı olması gerekir. Basit girişimlerde sözlü onam yeterli olabilir, fakat bunun ispatı güçtür. Tıbbi kayıt ve bunların hasta açısından gizliliği hukuki bir zorunluluktur. Hastanın tedavi ve takibi açısından büyük öneme sahiptir. Adli raporların hazırlanmasında temel dayanak noktalarını oluşturur. Tıbbi kusur iddiası olan olgularda, hekimin kendisini savunmasında büyük öneme sahiptir.

Kalite Yönetimi

a) Görevi : Kalite Yönetim Direktörü

b) Amir ve Üst Amirleri : Başhekim, Başhekim Yardımcısı

c) Sorumluluk ve İlişkileri : Hastanedeki Kalite Yönetim Sisteminin SKS uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

d) Dikey – Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları : Kalite Yönetim Birimi, İdari Mali İşler Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Tüm birimler

e) Görev Yetki ve Sorumlulukları : · Hastanemizde kalite yönetim sistemi mantığını benimsemek, sağlamak, yürütmek ve devamlılığını sağlamak · Kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda yönetim ve ilgili kişilerle görüş alışverişinde bulunur. · Kalite yönetim Sistem çalışmaları ile ilgili eğitim faaliyetlerini koordine eder · Kalite yönetim Sistemi kapsamında bütün prosedür, talimat ve formların takip ve kontrolünü yapmaya yetkilidir. · SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar. · Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. · Öz değerlendirmeleri yönetir. · Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir. · Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir. · Hasta ve çalışan memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları yönetir. · SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar. · Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir. · Sağlıkta kalite yönetim sistemindeki komitelerin çalışmalarına üye olarak katılır.

Kalite Birim Sorumluları

a) Görevi : Kalite Birim Sorumlusu

b) Amir ve Üst Amirleri : Başhekim, Başhekim Yrd. , Kalite Yönetim Direktörü

c) Sorumluluk ve İlişkileri : Hastanedeki Kalite Yönetim Sisteminin SKS uygun olarak hazırlanması, uygulatılması düzenli olarak denetlenmesi, düzeltici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve Kalite Yönetim Sistemindeki gelişmelerin uygulanmasından sorumludur.

d) Dikey – Yatay Koordinasyon ve Entegrasyon Noktaları : Başhekim, Başhekim Yrd., İdari Mali İşler Müdürlüğü, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, Kalite Yönetim Birimi, Kalite Yönetim Direktörü, Kalite Bölüm Sorumluları, e) Görev Yetki ve Sorumlulukları : · SKS çerçevesinde yürütülen çalışmalara katılır. · Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder. · Öz değerlendirmelerin yapılmasını ve yürütülmesine katkı sağlar. · Güvenli raporlama sistemine ilişkin süreçlere katılır. · Risk yönetimine ilişkin süreçlere katılır. · Hasta ve çalışan memnuniyetlerinin ölçülmesine yönelik çalışmalara katılır. · Kalite yönetim sistemi ile ilgili, birimi ilgilendiren doküman prosedür ve talimatların sürekli kullanılır halde olmasını temin eder. · Dokümanların güncelliğini takip eder. · Kalite yönetim Sistem çalışmaları ile ilgili eğitim faaliyetlerine katılır. · Kalite göstergelerine yönelik süreçlere katılır. · Sağlıkta kalite yönetim sistemindeki komitelerin çalışmalarına üye olarak katılır.

Görüş ve Öneriniz

Görüş, öneri, istek ve şikayetleriniz için lütfen aşağıdaki iletişim formunu doldurunuz. En kısa sürede ilgili departmanımız ilgilenecektir.