Skip to main content

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

 

1. VERİ SORUMLUSU ŞİRKET BİLGİLERİ

Adı : Özel Antalya Halk Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti.

Adres : Kızıltoprak Mah. Aspendos Bulv. Çam Plaza, No:19 B, Muratpaşa/ANTALYA

Vergi Dairesi : Antalya Kurumlar Vergi Dairesi

Vergi No : 7820139085

Telefon : 0530 979 46 42-43 / 0541 312 50 24

0090 0242 312 50 24

KEP Adresi :

TEMSİLCİ : Uzm. Dr. Tevfik YAVUZ – Protez Uzm. – (T.C. No: 44602605478)

2. İZİN KONUSU

Özel Antalya Halk Diş Sağlığı Hizmetleri Ltd. Şti. (ŞİRKET) tarafından hazırlanan işbu açık rıza metni, 6698 S. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ve Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği’ne (GDPR) uygun olarak belirlenen “ŞİRKET Politikası” çerçevesinde, “Aydınlatma Metni” ve taraflarca imza altına alınan sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenmiştir.

A. Muayene Veya Tedavi Olacak Hastalar İçin;

1) Kimlik Bilgileriniz: Türk vatandaşı olmanız halinde; Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numarasınız, Cinsiyetiniz, Doğum Tarihiniz, Kimlik numaranız

Türk vatandaşı olmamanız halinde ayrıca; Geçici Kimlik Numaranız veya Pasaport Numarasınız

2) İletişim Bilgileriniz: Türkiye’de bulunan adresiniz, GSM Numaranız, E-Posta Adresiniz

(Yukarıda 1. ve 2. maddede sayılı verileriniz; ŞİRKET tarafından ziyaretçi ve hasta kayıtlarının oluşturulması, takibi, ŞİRKET istatistiklerinin tutulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması, ŞİRKET yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, kalite, hasta deneyimi, bilgi sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla analiz yapılması, ŞİRKET tarafından ziyaretçilerden hastalardan, personellerden, hekimlerden ve ŞİRKET’in iş ilişkisi içerisinde olduğu iş ortaklarından topladığı verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.)

3) ŞİRKET bünyesinde siz değerli hastalarımız ve yakınlarına hizmet veren çağrı merkezimiz ile yapmış olduğunuz sesli görüşme kayıtlarınız,

4) ŞİRKET adına açılmış olan https://www.attelia.com.tr/ adlı web sitesinde doldurmuş olduğunuz formlarda ve anketlerde yer alan kişisel verileriniz, konum bilgileriniz.

5) E-posta, çağrı merkezi veya diğer sair kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız kişisel verileriniz.

(Yukarıda 3. 4. ve 5. maddelerde sayılan verileriniz müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerinin karşılanması, ŞİRKET istatistiklerinin tutulması, ŞİRKET yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, kalite, hasta deneyimi, ŞİRKET bünyesindeki bilgi sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla analiz yapılması, ŞİRKET tarafından ziyaretçilerden hastalardan, personellerden, hekimlerden ve ŞİRKET’in iş ilişkisi içerisinde olduğu iş ortaklarından topladığı verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.)

6) ŞİRKET bünyesinde gerçekleştirilen muayene ve tedavi süreçlerinize ilişkin ziyaretleriniz sırasında alınan kapalı devre kamera görüntüleriniz ve ses kayıtlarınız, hasta adına hastanemiz ile iletişime siz geçmiş iseniz çağrı merkezimiz ile yapmış olduğunuz sesli görüşme kayıtlarınız işlenmektedir. (ŞİRKET demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, şirket yerleşkesi ve güvenliğinin sağlanması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması ile taleplerin karşılanması amaçlarıyla işlenmektedir.)

B. Personeller Ve Hekimler İçin;

7) ŞİRKET bünyesinde çalışan personeller ve hekimler için yetenek – kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası için iş başvurusu sırasında adınız, soyadınız, cinsiyetiniz, lisans ve ön lisans eğitim bilgileriniz, uzmanlık alan bilginiz, GSM numaranız, e-posta adresiniz, yabancı dil bilgi seviyeniz, kapalı devre kamera görüntüleriniz (ŞİRKET’e iş başvurusu yapmanız halinde işe alım sırasında ve devamında; deneyimin, bilgi ve becerilerin aranan kriterlere uygunluğunun denetlenmesi, ŞİRKET demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, taraflar arasında imzalanan sözleşmelerin icrası ve imzalayan tarafların yetki kontrollerinin sağlanması, ŞİRKET prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması, ticari iş güvenliğinin sağlanması ve temini, ŞİRKET Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, kalite, hasta deneyimi, ŞİRKET nezdindeki bilgi sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla analiz yapılması, ŞİRKET nezdindeki gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, insan kaynakları yönetiminin sağlanması, ticari kararların verilebilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması, ŞİRKET demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, bunun yanında şirket yerleşkesi ve güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.)

İşbu rıza metni veri sahibi (ilgili kişi) ŞİRKET’e vermiş olduğunuz kişisel verilerinizin; “Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine, depolanmasına, aktarılmasına, güvenliğine ve bu süreçte karşılıklı hak ve yükümlüklere ilişkin açık rızanızın alınması amacıyla hazırlanmıştır.

4. ONAY

Veri sahibi (ilgili kişi) olarak, ŞİRKET’e vermiş olduğum kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; KVKK’da ve GDPR’de belirtilen şartlara uygun olarak ŞİRKET tarafından sunulan “Aydınlatma Metni’nde yer alan ve yukarıda da tekrar yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmasına, işlenmesine, değiştirilerek güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına, yedeklerinin depolanmasına, saklanmasına ve erişime kısıtlanmasına, gerektiği takdirde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve iş ilişkileri gereği olarak üçüncü kişilerle paylaşılmasına, ŞİRKET’in iş ilişkisi içerisinde bulunduğu iş ortaklarına aktarılmasına ilişkin gerekli aydınlatmanın (Aydınlatma Metni) şahsıma ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapıldığını, tereddüte mahal vermeyecek şekilde metnin her bir sayfasını eksiksiz olarak okuduğumu ve anladığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

3. AÇIK RIZANIN GERİ ALMA HAKKINIZ BULUNMAKTADIR.

Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı, Çam Plaza No:19/B 07300 Muratpaşa/ANTALYA adresine bizzat teslim edebilir,

ozelantalya.halkdissasagligi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı , mobil imzalı olarak, veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla gönderebilir.

Ve https://www.attelia.com.tr/ adrsinde BİZE ULAŞIN bölümünden KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE VERDİĞİNİZ AÇIK RIZAYI GERİ ALABİLİRSİNİZ.

 

Hasta Adı Soyadı :_______________________________İmza:_________Tarih:_______________

 

“Açık rızam vardır” yazınız: _____________________________________________________

 

18 yaşını bitirmemiş hasta için hastaya yakınlık dereceniz nedir?__________________________

 

Hasta Yakını Adı Soyadı :_______________________________İmza :_________Tarih:________

 

“Açık rızam vardır” yazınız: _____________________________________________________

 

TERCÜMAN

Adı Soyadı:_________________________________İmza:_______________Tarih:_____________

_________________________________________________________________________________

Tarafıma hasta/hasta yakını tarafından tercüme ettiğim tüm bilgilerin anlaşıldığı söylenmiştir. Açık rıza verilmiştir

(Formun 1 sureti gereği tarafınıza verilecektir.)